Idź na kurs i podnieś swoje możliwości w oczach przełożonych

Dzisiejszy, niezwykle wymagający dla młodych ludzi, rynek pracy, nie pozostawia złudzeń, iż największe możliwości na ciekawą i dobrze płatną pracę, posiadają osoby zdolne, dysponujące wieloma popularnymi umiejętności oraz chętnie poszerzające własne kwalifikacje poprzez udział w różnorodnych kursach.

Nie zadziwia wobec tego kwestia, że coraz więcej korporacji chętnie inwestuje swoje fundusze w szkolenia dla pracowników.

szkolenia

Autor: Silicon Beach Training
Źródło: http://www.flickr.com

Być może trzeba jednakże pomyśleć o rozwoju wcześniej i, dzięki certyfikatowi ze szkoleń takich jak cobit5 czy prince2, jeszcze bardziej zachęcić pracodawcę do zatrudnienia.

(Cobit5 zbiera aktualne wytyczne grupy ISACA w obszarze nadzoru i zarządzania IT. Takie szkolenie pozwoli ci uzyskanie odpowiedzi na wątpliwość, jak pozyskać cele strategiczne i dobra dla zakładów za pomocą skutecznego i innowacyjnego użycia technologii informacyjnych. Zyskiem dla firmy stanie się z kolei pozyskanie pracownika, który, dzięki praktycznej możliwości wykorzystania Cobit5, utrzyma dobrą jakość informacji wkorporacji. Natomiast szkolenie prince2 – ułatwi ci obeznanie się z metodyką praktycznego kierowania projektami w sterowalnym otoczeniu. Szkolenie prince2 bazuje na ogólnym zaznajomieniu się z terminologią, poznaniuzasad administrowania projektu zgodnie zmetodyką prince2, zdobyciu zdolności szacowania, jakie pożytki osiągnie przedsiębiorstwo realizując projekt zgodny z prince2 – (dodatkowe czytanie), a także zyskaniu wiadomości w temacie wzorca podejmowania decyzji w projekcie. Dla firmy niezwykle cenny byłby fakt zatrudnienia człowieka, który potrafiłby dostosować odpowiednie fragmenty metodyki prince2 do wybranych sytuacji w projekcie.

Wyżej opisane szkolenia przy ówczesnych realiach na rynku pracy stanowią szansę uzyskania ambitnej, ciekawej i dobrze płatnej posady. Obok znajomości języków obcych certyfikacje te niewątpliwie przemawiają na twoją korzyść podczas procesu rekrutacji. Dlaczego więc nie pomóc losowii nie zapisać się na któryś z nich? Pamiętaj, to inwestycja na przyszłość, która będzie owocować.