Każdy uczeń, który zmaga się z różnego rodzaju problemami może liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Szkoła niewątpliwie odgrywa niesłychanie istotną rolę w życiu każdego dziecka. Polega ona nie tylko na wpajaniu zasad ortografii, gramatyki, liczenia bądź pisania.

uczenie się

Autor: ZnaneNieznane.pl
Źródło: ZnaneNieznane.pl
Dotyczy bowiem również szeroko rozumianego procesu socjalizacji, kształtowania postaw i zachowań społecznych.
W dodatku, na dyrektorach placówek edukacyjnych spoczywa obowiązek organizowania specjalistycznych form wsparcia dla uczniów z różnymi problemami, takimi jak między innymi: ograniczenia sprawności, trudności adaptacyjne, przewlekłe schorzenia, kłopoty w uczeniu się, zaburzenia w komunikacji, traumatyczne przeżycia, itd. Najprościej rzecz ujmując, pomoc psychologiczno pedagogiczna to rozpoznanie i realizowanie indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka. Przyjmuje ona cały szereg rozlicznych form (klasy terapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty, konsultacje, itp.) Dobrze byłoby zwrócić uwagę, iż wiele korzyści niosą za sobą szkolenia dla nauczycieli. Dzięki nim mogą bowiem podnieść kwalifikacje, zyskać nowe umiejętności niezbędne przy pracy z młodzieżą, lepiej wypełniać powierzone obowiązki i radzić sobie ze stresem, co bezpośrednio wpływa nie tylko na prestiż szkoły, lecz przede wszystkim sukces uczniów.

Doskonalenie się jest pierwszym krokiem do zawodowego spełnienia. Współcześnie znaczna część nowoczesnych kursów realizowana jest online tzn. „przy pomocy” sieci.