Pomocny nauczyciel i pomoce dydaktyczne – wszystko, czego wymaga niepełnosprawne maleństwo.

W dzisiejszych szkołach mnóstwo jest dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Znacząca część z nich jest niepełnosprawna ruchowo, czasem także w nieznacznym stopniu na umyśle.

Jak pracuje się z takimi uczniami?

zainteresowania

Autor: BRITOP Lighting
Źródło: BRITOP Lighting
Wszystko zależy od tego, o jakiego typu szkole dyskutujemy i jak duży jest stopień niepełnosprawności dziecka. W inny sposób działają szkoły specjalne, inaczej szkoły integracyjne bądź z klasami integracyjnymi. Jeśli w klasie jest 1 czy dwójka dzieci niepełnosprawnych, przeważnie szkoła zatrudnia tzw. nauczyciela asystującego – pomoc dla dziecka niepełnosprawnego. Jego obowiązkiem jest patronat nad tymi konkretnymi wychowankami, poświęcanie im uwagi w trakcie zajęć i pauz międzylekcyjnych. Taki pedagog, stosując między innymi pomoce dla dzieci niepełnosprawnych, wspomaga postęp dziecka i jego kształcenie. Jako że jego czas jest przydzielony dla daleko mniejszej liczby uczniów, jest w stanie bez problemu zająć się ich poszczególnymi potrzebami – pomoce logopedyczne dla dzieci.
tłumacz przysięgły

Autor: Karl Horton
Źródło: http://www.flickr.com
pomoce dla dzieci niepełnosprawnych

Autor: Farrell Small
Źródło: http://www.flickr.com
Nie tylko zatrudnienie nauczyciela wspomagającego jest wystąpieniem w stronę dzieci o specjalnych potrzebach. Urządzane są im również ponadprogramowe zajęcia – przedmiotowe, czyli wyrównawcze, lecz także lekcje z pedagogami, np. neurologopedą. Stosuje się na nich obfITy kalejdoskop pomocy edukacyjnych, na przykład pomoce logopedyczne dla dzieci, jak szczególne maty, puzzle itp.

Z tego powodu czas spędzony na terapeutyzowaniu kojarzy się dzieciom bardziej z zabawą niż z mozolnym pokonywaniem własnych ograniczeń. Dlatego też zapisując dziecko o specjalnych potrzebach do szkoły, warto zwrócić uwagę na zespół, który będzie z nim tyrał dla uzupełnienia braków rozwojowych.