Profesja korepetytora w Warszawie. Jakie są minusy?

Niż demograficzny jest naturalnym procesem polegającym na zmniejszeniu się ilości narodzin dzieci w danym okresie na danym obszarze. Aktualnie Polska znalazła się w jednym z największych niżów od lat czterdziestych XX wieku. Na taką sytuację wpływ miało sporo czynników, demografowie jako najważniejsze z nich podają masową emigrację wywołaną otwarciem granic państw dla ludzi pracujących, kryzys finansowy oraz niekorzystną politykę rodzinną. Pozostanie niżu na takim poziomie może mieć dużo niekorzystnych konsekwencji w niedalekiej przyszłości.

nauczyciel gry na pianinie

Autor: woodleywonderworks
Źródło: http://www.flickr.com

Na dzień dzisiejszy przedmiotem, z jakim spora liczba młodych ludzi ma trudności, jest matematyka i związane z nią przedmioty jak przykładowo fizyka. Nauczyciel, który takie dodatkowe lekcje prowadzi, musi mieć więc określony poziom wiadomości, a co najważniejsze – doświadczenie w postępowaniu z młodzieżą – link do strony. Dalsze informacje dla zachęconych:Eksperci zgodnie twierdzą, że jeśli niż demograficzny utrzyma się przez dłuższy czas, władze mogą nie być w stanie przeznaczyć wszystkich świadczeń emerytalnych dla przyszłych emerytów. Najpoważniejszą konsekwencją niżu demograficznego jest przewaga ludzi pobierających emerytury, nad osobami opłacającymi te emerytury. Tak samo poważne może być zachwianie rynku pracy spowodowane spadkiem zatrudnienia w szkolnictwie i zmuszeniem do zmiany źródła utrzymania ogromnej liczby nauczycieli i opiekunów przedszkolnych. Największym zjawiskiem może się tu okazać praca dla nauczycieli. Warszawa już boryka się z tym zjawiskiem, na dzień dzisiejszy nauczyciele są przekwalifikowywani głównie na pracowników socjalnych, ale i w tym sektorze liczba miejsc jest już uszczuplona. Czytaj o tym: indywidualne korepetycje hiszpański. pischool.pl/kursy_dla_dzieci/16/

Dodatkowe zajęcia z danej dziedziny mogą odbywać się w rozmaitych miejscach. Zależy to przede wszystkim od chęci i możliwości korepetytora. Często lekcje odbywają się w miejscu zamieszkania nauczyciela, w porach popołudniowych lub wieczornych. Inną nierzadko wykorzystywaną opcją są lekcje w miejscu zamieszkania ucznia. W takiej sytuacji korepetytor dojeżdża do ucznia, najczęściej jeżeli oboje mieszkają w jednej miejscowości. Najczęściej możliwość taka wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dla ucznia jest to opcja zdecydowanie lepsza. Uzupełnianie materiału z kłopotliwego przedmiotu często związane jest z dużym stresem, w czym może pomóc znajome otoczenie. W swoim mieszkaniu uczeń czuje się bezpieczniej.