Najistotniejsze w życiu są tylko momenty. Powinniśmy to wiedzieć, żeby celebrować każdą z nich

Życie to kilka poważnych etapów, wydarzeń, lepszych i gorszych czasów. Nie ma na świecie dwóch takich samych osób, to samo idzie powiedzieć o życiu – nie ma dwóch identycznych żyć. Każdy życiorys jest na tyle oryginalny, że warto o niej mówić. Niemniej, choć tak jest, to w każdym życiu są punkty, które są takie same dla większego ogółu. To etapy, jakie należy przejść, gdyż tak każe prawo, religia, kultura czy zwyczaje. Te etapy są bardzo ważne dla spójności społecznej i integracji w ramach danej struktury.