Żadne studia nie gwarantują zatrudnienia i pieniędzy – liczy się pasja

XXI wiek to czas szybkiego postępu, ogromnych zmian a także ciągłego przemieszczania się (tak w przestrzeni, jak także w obszarze zawodowym). By nie być w tyle, trzeba się stale dokształcać, a czasem przekwalifikowywać, zatem jeżeli stanęliśmy przed wyborem nowego zajęcia, a nie mamy sprecyzowanego pomysłu, sprawdźmy, jakich pracobiorców najbardziej brakuje na rynku pracy, teraz jak też w najbliższej przyszłości.

Techniki NLP, czyli jak funkcjonalnie oddziaływać na innych bez manipulacji

Techniki nlp pozwalają efektywnie wpływać i mieć wpływ na inne osoby, bez używania manipulacji. Dzięki tym nadzwyczajnym technikom możliwe jest prowadzenie wydajnej, efektywnej komunikacji z drugą osobą. Techniki nlp stworzono w celu samorozwoju, bo badacze mniemają, że każdy z nas ma wszystkie konieczne zasoby, jakie oddziałują na odniesienie sukcesu.